Stuurgroep Van Peteghemorgel

 

De kerk - Historie
Stuurgroep Van Peteghem Orgel

Beknopte historiek van de huidige barokkerk in perspectief van het Van Peteghem-orgel
 • van de eerste bewoningen op de Blandijnberg zijn relatief weinig gegevens bekend

 • 629-639 stichting Sint-Pietersabdij

 • verschillende kerkgebouwen, o.a. een romaans en een gotisch kerkgebouw

 • 1627 aanvang barokkerk

 • 1629-1651 bouw koor, toren en  middenportaal

 • 1722 voltooiing abdijkerk

 • 1793 Franse bezetting, abdij gesloten
  Sint-Pietersabdij
 

kerkinterieur west Sint-Pieters

 
 • 1801 heropening kerk

 • 1845 Louis Roelandt ontwerpt orgelkast

 • 1846-1847 verplaatsing middenportaal naar westgevel

 • 1848 bouw Van Peteghem orgel
 

 

 • 1983 orgelrestauratie door Pels-Dhondt, Herselt

 • 1997-98 oprichting Stuurgroep Van Peteghem Orgel

 • 2000 reiniging orgelkast door Indekeu, Bertem
  Van Peteghem-orgel Sint-Pieters


 

 

© 1997 - 2021 Stuurgroep Van Peteghem Orgel