Stuurgroep Van Peteghemorgel

 

De kerk - Organistencollectief
Stuurgroep Van Peteghem Orgel

 

Achtergrond:


De intrinsieke kwaliteiten van het Pierre Van Peteghem-orgel oefent een aantrekkingskracht uit op organisten en orgelliefhebbers. De goede omgevingsfactoren dragen hier toe bij. Daarnaast hebben de vele uiteenlopende activiteiten van de Stuurgroep Van Peteghem Orgel, de uitstraling van het instrument nog versterkt tijdens de afgelopen jaren. Dit is een positieve ontwikkeling.

 
Alhoewel er ook hoopvolle ontwikkelingen zijn op andere plaatsen, heeft het kerkorgel algemeen genomen te kampen met een gebrek aan belangstelling. Het orgelgebeuren speelt zich af in de marginaliteit,  ook als enkel de muzikaal culturele sector wordt beschouwd. Daarnaast bezit het orgel in de steeds groter wordende seculiere wereld een ouderwets en negatief imago. Dit uit zich onder andere in de behandeling
denkavond ambt van organist Sint-Pieterskerk   van de organist. Voor een goed menende en enthousiaste kerkorganist is het niet gemakkelijk tegen deze stroom in te varen. De kans is groot dat hij doorheen de tijd de moed verliest en afhaakt. Hierdoor wordt het orgel niet of slecht bespeeld en staat het weinig in de belangstelling. Een vicieuze cirkel treedt op. Deze materie werd uitvoerig besproken tijdens twee denkavonden rond het organistenambt. Deze werden georganiseerd door de Stuurgroep in 2005. Vanuit de organistenwereld was er veel aandacht. Actiepunten voor de toekomst werden uitgezet. Tot op de dag van vandaag worden deze door verschillende organisaties omgezet in daden.
 
Volgens haar doelstellingen heeft de Stuurgroep Van Peteghem Orgel heeft hier een taak. De groeiende belangstelling van organisten en het brede publiek voor het Van Peteghem-orgel, daardoor ook een stukje voor het kerkorgel in het algemeen, is een signaal dat de goede weg wordt gevolgd. Een volgende stap is het bereiken van synergie.
 

Organistencollectief algemeen:

 

Het is bijna onmogelijk voor één persoon, één organist, om gedurende jaren dezelfde hoge inspanningen te leveren. Een groep personen, een collectief van organisten, is hiertoe veel beter in staat. Concreet betekent dit voor de erediensten in een kerk dat niet één, maar verschillende organisten verantwoordelijk zijn. Deze samenwerking biedt vele voordelen:
  • Een collectief kan bestaan uit een mengeling van jonge en oudere personen, studenten, professioneel gevormde en goede amateur organisten. Elk apart bezitten ze een eigen dynamiek, specifieke kwaliteiten en/of zijn zij thuis in bepaalde vakgebieden. Het kerkpubliek krijgt hierdoor een grotere diversiteit én kwaliteit te horen.
  • Organisten vervullen geen voltijdse betrekking. Andere werkzaamheden en vaak een druk familiaal leven laten niet toe om tijdens de week én in het weekend beschikbaar te zijn. Binnen een collectief kan een evenwichtige werkverdeling worden afgesproken. Als organist kan je hierdoor meer gericht werken.
  • Een collectief schept saamhorigheid en samenwerking tussen collega’s. Het gezamenlijk bereiken van doelen en het leren van elkaar is veel aangenamer dan als éénling te moeten strijden.
  • De waardering naar elkaar toe zal groter zijn, zowel tussen organisten als tussen organist en kerkpubliek. Dit is een pluspunt voor de orgelwereld die toch sterk op de individuele organist is gericht.
  • Het gezamenlijk werken benadrukt ook beter dat een kerkorganist ten dienste staat. Sinds de opkomst van de romantiek in de 19de eeuw, werd meer en meer de nadruk gelegd op de organist als solist (vituosendom). Historisch gezien is het orgel een apparaat waarmee muzikale intervallen kunnen worden gedemonstreerd (deze werden als een gegeven van God beschouwd sinds de middeleeuwen). Sinds de 16de eeuw is het ook één machine waarmee alle muziekinstrumenten kunnen worden gehoord. De organist 'organiseerde' het 'werk' om tot muziek (geluid) te komen. Het orgel stond centraal, de organist was hulpmiddel. Merk op dat dit vandaag vaak omgekeerd is.
 
Organistencollectief van de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk, Gent
 

In de Onze-lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk is een groep organisten gegroeid die tijdens de erediensten orgel spelen. Vanaf 2007 wordt ze het ‘organistencollectief van de Onze-lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk’ genoemd. Via deze website, het parochieblad en informatiebladen bij het betreden van de kerk, wordt aangegeven  wie het orgel zal bespelen en/of welke andere gastmusici een viering zullen verzorgen. Daarnaast worden kerkbezoekers op de hoogte gebracht welke composities worden vertolkt. Dit hangt samen met het musiceren onder de koepel. Dit laatste is een werkwijze waarbij uitvoerende musici in dienst van de liturgie staan, maar na de mis mogelijkheid krijgen om openbaar op te treden (o.a. onder de koepel). Het publiek kan een kort muzikale gebeuren meemaken in de benedenkerk, buiten het liturgisch centrum.

Het organistencollectief, gastmusici en natuurlijk alle aanwezige actoren van de kerk streven samen naar muzikaal en liturgisch verzorgde diensten. Deze geven in de eerste plaats voldoening aan de kerkbezoeker, maar ook aan musici zelf. Uiteindelijk heeft het kerkorgel er veel baat bij. Mensen willen het meemaken als het orgel klinkt!

 
 
denkavond van organist Sint-Pieterskerk   denkavond ambt van organist Sint-Pieters   speeltafel Van-Peteghem-orgel Sint-Pieters
 

 

© 1997 - 2021 Stuurgroep Van Peteghem Orgel