Stuurgroep Van Peteghemorgel

 

Het Orgel - De orgelkast
Stuurgroep Van Peteghem Orgel

 

ontwerp orgel Roelandt

 • Ontwerp door stadsarchitect Louis Roelandt
  (tekening naar orgineel door L.Bierens)

 • Orgelkast en oksaal vormen een evenwichtig geheel

 • Bezit architecturale barokelementen uit het kerkgebouw
 

lege orgelkast

 • Vervaardigd uit Noorse eik

 • Orgelkast is onvoltooid, bekroning van beeldhouwwerk zoals koning David, musicerende engelen, medaillons en guirlandes ontbreken.
 
 

Orgelkast Van Peteghem

 • Bevat verfijnd beeldhouwwerk dat niet altijd duidelijk zichtbaar is vanuit de kerk
 
 

detail orgelkast rechtertoren

 • Timmer en schrijnwerk werd uitgevoerd F.J.De Smedt

 • Rijkelijk gesculpteerd beeldhouwwerk
 
 

Ut Edificement Plantem

 • Wapenschild met spreuk ‘UT EDIFICEM ET PLANTEM’
 
 

kunsten paneel

 • Opmerkelijke details: naast muziekinstrumenten ook attributen uit verschillende geledingen van de samenleving

 • Bijvoorbeeld paneel met schilderkunst (palet), beeldhouwkunst (hamer en beitel), architectuur (passer, winkelhaak, plan)
 
 

 

© 1997 - 2021 Stuurgroep Van Peteghem Orgel