Stuurgroep Van Peteghemorgel

 

Programma - Stuurgroep Van Peteghem Orgel
Stuurgroep Van Peteghem Orgel

 


Inleiding Project Luther-koraal

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther (1483 - 1546) kritiek begon te leveren op wantoestanden in de kerk. Daarom wordt 1517 beschouwd als het begin van de Reformatie. Naast een grondlegger van de Reformatie heeft Luther ook op muzikaal gebied grenzen verlegd. Hij was overtuigd dat het zingen van eenvoudige kerkliederen in de volkstaal de nieuwe vorm van geloven kon stimuleren. Bijzonder  daarbij is dat hij een brug maakte tussen verleden en toekomst. Naast nieuwe liederen greep hij terug op eenvoudige, vaak eeuwenoude Gregoriaanse hymnen.   Hij schreef er passende teksten bij in de volkstaal.  Deze Christelijke liederen worden Luther-liederen of koralen genoemd. Doorheen de eeuwen zijn ze veelvuldig  gebruikt door diverse componisten in uiteenlopende werken. Een aantal van deze koraalbewerkingen zullen als een rode draad lopen doorheen verschillende activiteiten die vanaf de Advent 2016 in de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk zullen plaatsvinden. Het wordt gebracht onder de noemer Project Luther-koraal.

Het Project Luther-koraal is opgesteld als een dynamisch proces dat zich vormt doorheen het Lutherjaar 2017. Het bevat ook een hoogtepunt. Zo zullen op donderdag 19 oktober 2017 om 20.00 u 500 personen zingen naar aanleiding van 500 jaar Reformatie. Dit alles krijgt de klinkende naam mee: ‘Luther: 500 jaar x 500 stemmen’. De gekozen datum ligt dicht bij 31 oktober 2017, dan is het precies 500 jaar geleden dat Luther zijn stellingen wereldkundig maakte.

Een oproep wordt gedaan aan koren en zangers om mee te werken. Voor meer informatie, zie verder bij 19 oktober 2017.

 

 

Logo project Luther-Koraal

Ontegensprekelijk herkennen velen in dit logo het silhouet van Maarten Luther. Bewust heeft ontwerpster Emma Bierens het aangezicht weggelaten. Wordt er verondersteld dat u het zelf er bij denkt? Is het eerder bedoeld om er een ander gezicht in te plaatsen? Kan iedereen een beetje Luther zijn? Laten we deze vragen gewoon open. Doel van het Project Luther-koraal is om naast het besteden van aandacht aan Luther-koralen het kritisch nadenken over religie en geloof te promoten via muzikale activiteiten. Dit is precies wat Maarten Luther ook deed: met waardevolle elementen uit het verleden de wereld van vandaag en de toekomst veranderen, kortom een beetje reformeren.


Zondag 5 februari 2017, 11.00 u zondagsviering ‘Bachs Orgelmesse’

Eerste zondag van de maand is traditiegetrouw 'Bach op zondag'.

Ter gelegenheid van het Lutherjaar 2017 worden delen gebracht uit Bachs ‘Dritter Theil der Clavier Übung bestehend in verschiedenen Vorspielen über die (Luther) Catechismus und andere Gesange vor die Orgel’ uitgevoerd op het historisch Van Peteghem-orgel door Leon Bierens, organist-titularis van de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk.Maandag 1 mei 2017, 16.00 u

AANRADER !!

Wim Henderickx komt de koren ‘Ars Vocalis’ (Kortrijk) en ‘De 2de Adem’ (Gent)  coachen en duiding geven bij de interpretatie van  Estasi, het nieuwe werk dat op zondag 11 juni zal worden gecreëerd in het kader van het 'Minifestival hedendaagse koormuziek'.

Vrije toegang mits een mailtje naar contact@de2deadem.info


Zondag 11 juni tot zondag 18 juni: ' Minifestival hedendaagse koormuziek'

in relatie met orgel worden twee erediensten om 11.00 u opgeluisterd.

minfestival koormuziek Gent 2017

Het minifestival bevat ook twee uitzonderlijke concerten opgebouwd rond een specifiek hedendaags werk voor koren, orgel en ander instrumentarium:

Zondag 11 juni 2017, 15.00 u
Wereldcreatie van ‘Estasi voor dubbelkoor, orgel en elektronica’ , een werk van Wim Henderickx (België). Uitvoerders zijn ‘Ars Vocalis’ (Kortrijk)’ en ‘De 2de Adem’ (Gent) o.l.v. Maarten Maarten Van Ingelgem. Organist is Nicolas De Troyer (Antwerpen)
Kaarten 15 Euro, met reductie 10 Euro (student, 65+), kinderen tot 12 jaar gratis.
In voorverkoop bedraagt de prijs slechts 12 Euro. Verkrijgbaar in de kerk (tijdens de openingsuren) bij de kerkbediende.

Vrijdag 16 juni 2017, 20.00 u

Het koor van de Evangelisch-Lutherische Sankt Lukaskirche in München o.l.v. muziekdirecteur en organist Tobias Frank brengen naast delen uit de ‘Son of God Mass for mixed chorus and organ’ (2000) van James Whitbourn (UK) ook hedendaagse koorwerken van Arvo Pärt, Aaron Copland, Olivier Messiaen en verrassende koorimprovisaties. Uniek is dat eveneens een brug wordt geslagen met werken van Louis Vierne, Johann Sebastian Bach, Max Reger en natuurlijk Maarten Luther.

Organist is Volker Gloßner

Vrije toegang


Zondag 10 september 2017, Open Monumentendag ‘Met oprechte excuses aan Luther'

rondleiding door Albert De Graeve langs de schilderijen ‘De Triomf van de Eucharistie’ van Theodoor van Thulden (1606-1669), leerling van Pieter Paul Rubens. Aanvang: 15.00 u en 16.00 u ‘Afsluitend orgelconcert’ om 17.00 u: Leon Bierens speelt verschillende bewerkingen van de Luther-koraal ‘Ein feste Burg ist unser Gott’
Vrije toegang

Open Monumentendag 2017

 

Donderdag 19 oktober 2017, 20.00 u, ‘Luther: 500 jaar x 500 stemmen’

Als herdenking aan pastoor Dirk De Backer die onlangs overleed wordt u uitgenodigd om samen met minstens 499 andere personen een koor te vormen die oude en nieuwe versies van Luther-koralen zullen zingen. Dit naar aanleiding van 500 jaar Reformatie en in de geest van oecumene, een beweging die Dirk De Backer zo dierbaar was. 

Naast alle koren die zich hebben aangemeld zijn ook alle sympathisanten die het gedachtengoed van Dirk De Backer een warm hart toedragen van harte welkom. Vrije toegang.

Niet alleen versies en bewerkingen uit 5 verschillende eeuwen van Luher-koralen komen aan bod, ook worden koralen gezongen met nieuwe teksten die afgestemd zijn op hedendaagse actuele onderwerpen. Een brug wordt geslagen tussen verleden, heden en toekomst. De diverse orgels van de Onze-Lieve-Vrouw-Sint-Pieterskerk worden feestelijk bespeeld en ondersteunen de samenzang. De muzikale leiding is in handen van Steve De Veirman.

Er wordt gezongen uit een zangboekje of ‘Enchiridion’. Dergelijke eenvoudige zangbundels bestonden in het begin van de 16de eeuw en Luther werkte er zelf vaak aan mee. Inhoudelijk bevat het boekje verschillende Luther-koralen gerangschikt volgens het kerkelijk jaar. Een aantal steunen op oude Gregoriaanse gezangen, Luther greep terug op bestaande kerkelijke melodieën. Andere werden door Luther zef gecomponeerd en worden tot op vandaag gebruikt in de Katholieke eredienst. De koralen vormen dus duidelijke brugfuncties, een toonbeeld van oecumene. Het is de bedoeling dat in de toekomst het boekje nog zal worden gebruikt

Extract programma Luther 500 jaar x 500 stemmen - samenzang koralen (pdf)

Een activiteit in kader van het Lutherjaar 2017, warm aanbevolen !

 

In samenwerking met Arte Musicale

Luther 500 jaar x 500 stemmen


 

 

© 1997 - 2017 Stuurgroep Van Peteghem Orgel